Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Πολιτιστικές Ανοιχτό βιβλίο - Ανοιχτό μυαλό

Ανοιχτό βιβλίο - Ανοιχτό μυαλό

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού οι μαθητές του Γ3 μελέτησαν 2 βιβλία: "Η σπηλία της γοργόνας" και  "Φύλακες γρηγορείτε!" και δημιούργησαν 2 παρουσιάσεις:

Παρουσίαση: "Η σπηλία της γοργόνας"

Παρουσίαση: "Φύλακες γρηγορείτε!"