Σχολικό Έτος 2015-16

 

Σχολικό έτος 2015-16

Το σχολείο μας διοργανώνει και συμμετέχει σε διαφορες δραστηριότητες και προγράμματα:

 

Πρόγραμμα περιβαλοντικής αγωγής που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας:

 " Οι δρόμοι των μονοπατιών "

Προγράμματα πολιτιστικών θεμάτων:

" Δημιουργία Περιοδικού "

Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες -Project

Α1 «Ανακυκλώστε και εσείς»

Α2 «Σχολική ενδυμασία από το 1900 έως σήμερα και παραδοσιακή φορεσιά της Σάμου»

Α3 «Σχολική ενδυμασία από το 1900 έως σήμερα»

Β1 "Θέατρο εν τάχει"

Β2 «Αθλητικές δραστηριότητες που γίνονται στο φυσικό περιβάλλον»

Β3 «Μουσικές Καταγωγές» - Τραγούδια & έθιμα

Γ1 Ένας δρόμος μια ιστορία.

Γ2 Βιοκλιματική κατοικία, ένα σπίτι στα μέτρα της φύσης

Γ3 Λήψη απόφασης